Slider

Inzicht krijgen in jouw situatie

Door het uitgebreide anamnese formulier in te vullen krijg ik al veel informatie over jouw gesteldheid. Die informatie wordt besproken in het intakeconsult. Het is mogelijk dat er onduidelijkheden blijven of dat er zaken zijn die we uit willen sluiten. Dat is mogelijk door verder onderzoek te doen. Denk daarbij aan feces-, speeksel-,urine- of bloedonderzoek.

Met alle verkregen gegevens zal een behandelplan opgesteld worden en aan u voorgelegd worden. Dit behandelplan zal veelal bestaan uit een dieet of een aantal voedingsadviezen met mogelijk een advies voor gebruik van supplementen.

Tarieven voor laboratoriumonderzoeken worden één op één doorberekend, op basis van de bij het laboratorium geldende tarieven. Ik werk alleen samen met vaste, betrouwbare laboratoria.

Shopping Basket