Slider

Zicht op uw gezondheid

Uw bloed is een belangrijke informatiebron

Door een bloedtest te laten doen krijg ik inzicht in deze informatie. De uitslag is betrouwbaar en kan een belangrijke bijdrage leveren aan uw behandeling. De meest uitgebreide bloedtest geeft o.a. informatie over uw cholesterol, glucose, laag gradige ontstekingen, bloedplaatjes, ijzer en diverse belangrijke vitaminen, ook zegt deze test iets over de functies van de nier, schildklier en lever. De informatie wordt gebruikt om vermoedens en diagnose te verifieren en daarna omgezet naar het plan van aanpak. Op een later tijdstip is het mogelijk om een specifieke bloedtest in te zetten om de vooruitgang te monitoren.

De test wordt online door u besteld in samenspraak met mij. Hoe het verder werkt ziet u in het filmpje hiernaast.

Shopping Basket